HTML KODLARI SÖZLÜĞÜ

Konuyu Oyla:
 • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
#1
1. Giriş Etiketleri
 • <html> = Bir WEB sayfasında bulunan ilk etikettir. Bu etiket tarayıcıya HTML belgesinin başladığı ve bittiği yeri bildirir. Bütün HTML kodları bu etiketin içinde yer almalıdır. Bu etiketin hiçbir parametresi yoktur.
 • <head> = HTML belgesinin ilk bölümüdür. WEB sayfası ile ilgili temel özellikler, sayfa başlığı, yazı karakterler kümesi, link özellikleri burada tanımlanır.
 • <body> = HTML belgesinin bütün içeriği burada yer alır. Buraya metinler, resimler, listeler vb. her türlü HTML nesnesi yerleştirilebilir. Bu etiketle birlikte kullanılan parametreler vardır. Bunlar aşağıdaki tabloda görevleriyle verilmiştir.
Kullanılacak parametreler
Görevi
Bgcolor
Arka plan rengini belirler.
Background
Arka planda kullanılmak istenen resmi belirler.
Link
Sayfadaki linklerin rengini belirler.
Alink
Linke tıklandığındaki rengi belirler.
Vlink
Daha önce ziyaret edilmiş linklerin rengini belirler.
 • <title> = Head bölümü içine ve sayfanın başlığı yazılır, tarayıcının sol üst bölümünde bulunan başlık çubuğunda görüntülenir.
!!!!!! resim ekleee
2. Listeleme Etiketleri
HTML tag'ları kullanarak sayfa içerisinde otomatik olarak numaralandırılan ve sıralandırılan listeler hazırlamak çok kolaydır. Dokümanların göze hoş görünmelerini sağlamak amacıyla listeler yaygın olarak kullanılır. HTML, pek çok liste çeşidini destekler.
 • <ol> = Sıralı liste oluşturmak için kullanılır. Sıralı listelerden kastımız kelime ya da cümlelerinizi ya da herhangi bir şeyi numaralı, alfabetik, roma rakamlı olarak sıralı göstermektir.
 • <ul> = Listeleme yaparken maddelerin başına harf, rakam gibi unsurlar yerine küçük yuvarlaklar, kareler yerleştirmek için kullanıyoruz.
 • <li> = Bu etiket, ingilizce “liste elemanı” anlamına gelen 'list item' kelimesinin kısaltılmışıdır. Yukarıda anlatmış olduğumuz <ol> ve <ul> etiketleri tek başına kullanılmaz sırayı belirtmek için de <li> imi ile birlikte kullanılır. Yani sıralanacak olan ifadenin başına <li> getirmeliyiz.
!!!! resim ekle
3. Metin Düzenleme Etiketleri
 • <hx> = Bu etiketler, doküman içinde kullanılabilecek başlıklardaki yazıların büyüklüklerini tanımlar. “x” değeri 1’den 6’ya kadar değer alabilir. Sayı arttıkça yazı büyüklüğü azalır. <hx> ile kullanılacak parametrelerden birisi align’dır. Align kullanıldığı sayfadaki yatay yerini belirler. Left (sola yaslı), right (sağa yaslı), center (ortala), justify (her iki yana yaslı) değerlerini alabilir.
Örneğin, <h1 align=”center”> Bilgi </h1> yazdığınızda “Bilgi”kelimesini ortalı bir şekilde yazacaktır.
 • <b> = Aradaki metni koyu (bold) yazar.
 • <u> = Aradaki metni altı çizili (underline) olarak yazar.
 • <i> = Aradaki metni eğik (italic) yazar.
 • <br> = HTML'de metinleri yazarken kullandığımız editörde bir alt satıra geçmek için enter tuşunu kullanırız. Fakat HTML dilinde bunun hiçbir anlamı yoktur. Tüm kodları ve metinleri tek satırda dahi yazsanız tarayıcı açısından fark etmeyecektir. Bu yüzden metinleri bölmek, yani ikinci satıra atmak için <br> etiketini kullanıyoruz.
 • <p> = Aradaki metne paragraf özelliği kazandırır. Sonlandırıldığında, takip eden metin bir satır boşluk bırakılarak ve satır başına yazılır.
 • <font> = Sahip olduğu parametreler sayesinde metinlerin renk, yazı tipi, boyut gibi özelliklerini değiştirmenize olanak sağlar. Parametreleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Parametreler
Görevleri
Face
Yazı tipi (arial, tahoma, verdana, …)
Size
Yazının büyüklüğü (1-7 arası)
Color
Yazının rengi (red, green gibi renklerin ingilizce karşılığı ya da RGB renk değeri)
4. Bağlantı (Köprü) Oluşturma Etiketleri
Bir WEB sitesinde altı çizili olarak bir takım kelimeler görmüşüzdür. Bu altı çizili kelimelerin üstüne gelince fare şekil değiştirip bir el şekline dönüşmektedir. Bunun anlamı kelimeye tıkladığınızda kelimeyle ilgili bir başka WEB sayfasına gideceğidir. HTML'nin bu görevini yerine getirmesini sağlayan etiket <a>’dir.
 • <href> = Sayfa içerisinde hangi dokümana geçiş yapmak istiyorsak, HREF="dosyaismi" şeklinde bu etiketi kullanırız. Sayfa dışında hangi dokümana geçiş yapmak istiyorsak, <a href="İndirme linklerini görebilmek için sitemize üye ol manız veya giriş yapmanız gerekiyor.Sitemize üyelikler ücretsizdir!" >…</a> şeklinde kullanırız.
 • <target> = Bağlantının açılacağı pencereyi belirtmek için href etiketinin içine yazılır. Çeşitli parametreleri vardır. Bunlar:
Parametreler
Görevleri
target="_blank"
Bağlantı yeni bir pencerede açılır.
target="_self"
Bağlantı aynı pencere içerisinde açılır.
target="_top"
Bağlantı aynı pencere içerisinde en üstten itibaren açılır.
target="_parent"
Açılan bağlantı, o anda açık sayfayı oluşturmuş bir ana sayfa varsa onun yerine konur.
target="çerçeve adı"
Frame komutu ile çerçeve oluşturulmuşsa bağlantının adı verilen çerçevede açılmasını sağlar.
5.Tablo Etiketleri
 • <table> = Tablo oluşturmak için bu etiket açılmak zorundadır. Tablonun düzenli gözükmesi için kullanılan parametreler vardır. Bunlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Parametreler
Görevleri
<tr>
Tabloda satır oluşturmayı sağlar.
<td>
Tabloda sütun oluşturmayı sağlar.
border
Hücrelerin ve tablonun etrafındaki çerçevenin kalınlığını ayarlamak için kullanılır.
<thead>
Tablo başlığı
<tbody>
Tablo gövdesi
caption
Tablonun alt veya üst kısımlarında açıklamalar yapmak için kullanılır.
<th>
Tablo içindeki sütun başlıkları için kullanılır.
width
Tablonun pixel cinsinden genişliğini belirler. Bu parametreyi kullanmazsanız, Web tarayıcınız hücre içeriklerini görüntüleyebileceği en makul genişliği tablonuza otomatik olarak atayacaktır.
height
Tablonun pixel cinsinden yüksekliğini belirler. Bu parametreyi kullanmazsanız, Web tarayıcınız hücre içeriklerini görüntüleyebileceği en makul yüksekliği tablonuza otomatik olarak atayacaktır.
colspan
Aynı satırdaki hücreleri birleştirmek için kullanılır.
rowspan
Aynı sütundaki hücreleri birleştirmek için kullanılır.
cellspacing
Tablonun içerisindeki hücrelerin, birbirlerinden ve tablo sınırlarından uzaklığını, pixel cinsinden ayarlar.
cellpadding
Cellpadding değişkenine verilebilecek herhangi bir sayı, tablonun sınırları ile tablo içeriği arasındaki mesafeyi ayarlar.
6. Form Etiketleri
 • <form> = Bir form oluşturmak için <form>…</form> etiketleri arasına istenilen kontroller input etiketi sayesinde belirtilir. Kontrollerden toplanan bilgilerin nasıl değerlendirileceği form etiketinin içinde gösterilir.
Form etiketinin genel kullanımı
<FORM ACTION=url METHOD=get- post TARGET=pencere> ….. </FORM>
Genel kullanım içindeki;
action
Formdan girilecek bilgilerin değerlendirileceği dosyanın tam yolunu gösterir.
method
Formdan girilecek bilgilerin değerlendirici dosyaya gönderilme yöntemini belirtir.
 • <input> = Genel amaçlı bir form etiketidir. Sonlandırıcı etiketi yoktur. Girdi türü type öğesinde belirtilerek farklı girdilerin alınmasını sağlar.
İnput etiketinin genel kullanımı
<INPUT ALIGN=tip [CHECKED] MAXLENGTH=uzunluk NAME=isim SIZE=boyut SRC=adres TYPE=tip VALUE=değer>
Kullanılacak Parametre
Görevi
align
Elemanın form üzerinde nasıl konumlanacağını belirtmek içinkullanılır (left, center, right). Eğer type değeri bir resim olarak atanırsa bir sonraki satırın resme göre nasıl yerleştirileceğini belirler. Top, middle veya bottom değerlerinden birini alabilir.
checked
Kontrol olarak bir işaretleme veya seçim kutusu kullanıldığında CHECKED değeri bu kutuların işaretlenmiş olarak karşımıza gelmesini sağlar.
maxlength
“text” ve “password” elemanlarında girilebilecek en çok karakter sayısını belirtmek için kullanılır. Ön tanımlı değeri sınırsızdır.
name
Girilen verinin hangi değişken ismi altında değerlendirileceğini belirtmek için kullanılır. Mutlaka belirtilmelidir.
size
“text” ve “password” elemanlarında karakter sayısını, diğerlerinde ise piksel cinsinden genişliği belirtmek için kullanılır.
src
"image" elemanında resim dosyasını belirtmek için kullanılır.
type
Eleman türü belirtilir. text, password, checkbox, radio, submit, reset, file, hidden, image, button değerlerinden biri kullanılır.
7. Form Nesneleri Etiketleri
 • <checkbox> = Formumuza onay kutuları eklemek için kullanılır.
 • <radio> = Kullanıcının birçok seçenek içerisinden bir tanesini seçebilmesine olanak tanır.
 • <text> = Kullanıcıdan tek satırlık veri alınmasına olanak tanır. Size ve maxlength takıları, bu kontrolle birlikte kullanılabilir.
 • <image> = Bir resmi ifade eder ve üzerine tıklandığında form değerlerini sunucuya yollar.
 • <password> = Formumuza parola yazılabilecek alan eklemek için kullanılır.
 • <textarea> = Metin alanı anlamına gelen bu kelime formunuza yazı yazılabilecek alan eklemek için kullanılır.
 • <reset> = Tıklandığında form içeriğini temizler. Kullanıcının formu tekrar doldurmasını sağlar.
 • <submit> = Form içeriğini sunucuya yollar.
8. Çerçeve Etiketleri
 • <frameset> = Çerçeve oluşturmada kullandığımız etikettir.
 • <frame> = <frameset> ile çerçeveleri böldükten sonra içlerine konulacak sayfaları tanımlama işi <frame> elemanı ile yapılır. Bu etiket ile kullanılan parametreler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Kullanılacak Parametreler
Görevleri
name
Çerçevenin adıdır. En önemli parametre sayılabilir. Çünkü frameset’lerde bir çerçevenin içindeki bir link bir başka çerçevenin içeriğini değiştirebilir. Bunu da name parametresini kullanarak yapar.
resize/noresize
Çerçeve büyüklüğünün değiştirilip değiştirilmeyeceği bilgisini içerir.
scrolling
Çerçevenin içeriğinin bir ekrana sığmaması halinde tarayıcının kenara bir kayma çubuğu ekleyip eklemeyeceğini belirler (yes, no, auto). Varsayılan değeri auto’dur.
marginheight
Sayfadaki ilk nesnenin yukarıdan ne kadar uzak olacağını belirler.
marginwidth
Sayfadaki ilk nesnenin soldan ne kadar uzak olacağını belirler.
src
İçine yerleştirilecek dosyanın URL’sini belirtir. Src’u belirtmediğiniz takdirde tarayıcı herhangi bir hata vermeyecek, buraya varsayılan renkte boş bir sayfa koyacaktır.
 • <noframes> = Eğer ziyaretçinin istemcisinin çerçeve desteği yoksa ziyaretçiye görüntülenecek sayfayı belirlemede kullanılır.
9. Stil Şablonlarının Etiketleri
 • Yerel stil şablonu (Yerel CSS) = Yerel stil şablonları HTML belgesinin body bölümüne yazılır. Sadece bir kereliğine, yazıldıkları yerde etkili olur.
 • Genel stil şablonu (Genel CSS) = HTML belgesinin head bölümüne yazılır ve belgenin tümünü etkiler.
 • Harici stil şablonu (Harici CSS) = Global stil şablonunu, sitemiz içerisindeki tüm sayfalarda aynı stil özelliklerini kullanmak istediğimizde kullanırız.
Kullanılan Parametreler
Genellikle paragraf (<p>) etiketinin içinde kullanılırlar.
 • font-family = Font tipini belirler. (Arial, Courier, Verdana…)
 • font-weight = Fontun kalınlık incelik durumunu belirler. Bu etiketin iki tane parametresi vardır. Bunlar: 1. bold: Fontu kalın yapar. 2. normal: Fontun normal halde olmasını sağlar. Bu özellik yazılmadığında normal özellik alınır.
 • font-style = Fontun stilini belirler. Bu etiketin iki tane parametresi vardır. Bunlar: 1. italic: Yazının sağa doğru yatık olmasını sağlar. 2. color: Fontun rengini belirler.
 • text-transform = Yazının harfleriyle ilgilidir. Bu etiketin üç tane parametresi vardır. Bunlar: 1. lowercase: Yazının tümünü küçük harf yapar. 2. uppercase: Yazının tümünü büyük harf yapar. 3. capitalize: Yazıyı istenilen şekilde bırakır.
 • text-decoration = Yazının şekliyle ilgilidir. Bu etiketin 4 tane parametresi vardır. Bunlar: 1. underline: Yazının altının çizili olmasını sağlar. 2. overline: Yazının üstünün çizili olmasını sağlar. 3. line-through: Yazının üzerinin çizili olmasını sağlar. 4. none: Yazının herhangi bir yerine çizgi çekilmemesini sağlar.
 • text-align = Yazının konumunu belirler. Bu etiketin 5 tane parametresi vardır. Bunlar: 1. left: Yazının sola bitişik olmasını sağlar. 2. center: Yazının ortada olmasının sağlar. 3. right: Yazının sağa bitişik olmasını sağlar. 4. line-height: Yazının normal satırdan çizgi yüksekliğini belirler. 3px, 5px gibi değerler alır. 5. text-ident: Yazının soldan ne kadar boşlukla içeriden başlayacağını belirler. 5px, 10px gibi değerler alır.
10. Stil Şablonlarının Genel Kullanım Şekilleri
A Etiketinin CSS ile Kullanımı
 • İlk pozisyon linke herhangi bir tıklama olmadığındadır. Bu değer linkin sayfada görülecek ilk halidir.
 • Visited : Link tıklandıktan sonra etiketin aldığı değerdir.
 • Active : Linkin aktif olduğu durumdur. Yani imleç linkin tıklandığı andaki durumdur.
 • Hover : Linkin üzerine gelindiğinde nasıl bir biçimde olması isteniyorsa stil o şekilde verilir.
11. Çoklu Ortam Araçları
Resim Ekleme
Resim eklemek için img etiketi kullanılır. Bu etikete ait parametreler bulunmaktadır. Bunlar:
Parametreler
Açıklama
Kullanım Şekli
src
Resmin bulunduğu dizini bu parametre ile bildiririz.
<img src="resim.gif">
width
Resmin genişliğini piksel cinsinden bildirir.
<img src="resim.gif" width="100">
height
Aynı şekilde resmin yüksekliğini bildirir.
<img src="resim.gif" height="100">
border
Resmin etrafındaki çizginin kalınlığını belirtir.
<img src="resim.gif" border="6">
align
Yatay konum belirler; left, right, center değerlerini alır.
<img src="resim.gif" align="left">
alt
Mouse resmin üzerindeyken yazacağınız metni gösterir.
<img src="resim.gif alt="Buraya açıklama yazın.">
Yukarı Çık Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  HTML'YE GİRİŞ satalker61 0 114 06-09-2019, 02:24 PM
Son Yorum: satalker61
  HTML Kodları ile Sitenizi Zenginleştirin! satalker61 0 82 06-05-2019, 11:08 AM
Son Yorum: satalker61

Anahtar Kelimeler

HTML KODLARI SÖZLÜĞÜ , HTML KODLARI SÖZLÜĞÜ indir , HTML KODLARI SÖZLÜĞÜ yükle , HTML KODLARI SÖZLÜĞÜ download , HTML KODLARI SÖZLÜĞÜ bedava , HTML KODLARI SÖZLÜĞÜ izle , HTML KODLARI SÖZLÜĞÜ dinle
Yönetim Ayarları
Hızlı Menü:


Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi